• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hästholmen

Vägbeskrivning

Hästholmen är ett naturreservat beläget i Luleå kommun, Norrbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 oktober 1997. Naturreservatet är 32 hektar stort, varav 11 hektar är landyta, 20 hektar vatten och 8 hektar skog.

Holmen är en flack och långsmal halvö som sitter ihop med Svartholmen på Sandön. Den är obebyggd och klädd med gran- och björkskog, vilket ger den höga naturvärden. Den öppna björkskogen rymmer en rik flora med arter som vit- och björkpyrola, hönsbär, ekorrbär, linnea och vårfryle. På den västra sidan av ön finns en bred strandäng där det bland annat finns den lilla ormbunken ormtunga.

Fågellivet i området är mycket rikt. Fiskmås, tärnor, trut och grågäss är framträdande arter, men det finns även rikligt med vadare och änder, exempelvis rödbena, gluttsnäppa, storskrake och trana.

Hästholmen bjuder på en naturskön miljö där besökare kan uppleva en rik och varierad flora och fauna. Naturreservatet är ett viktigt område för djurlivet och fungerar som en viktig skyddszon för många arter.