• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hästhultsskogen

Vägbeskrivning

Hästhultsskogen är ett naturreservat som ligger i kommunen Ljungby i Kronobergs län. Reservatet är 25 hektar stort och består helt av landyta, varav 20 hektar är skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 11 november 1974.

Hästhultsskogen är en av de få naturbarrskogarna i länet, vilket betyder att skogen har lämnats orörd av modernt skogsbruk under en längre tid. Träden i reservatet är 150 år och äldre, med vissa tallar som är över 300 år gamla.

Det finns en markerad stig som går genom reservatet och flera anordningar såsom information, parkering och rastplatser för besökare. Hästhultsskogen är rik på döda och omkullfallna träd, vilket ger förutsättningar för fåglar, insekter, svampar, växter och bakterier att trivas. De döda träden ger till exempel boplats åt ugglor och hackspettar.

Reservatet är även hem åt många växtarter såsom Smålands landskapsblomma Linnéa, skogsstjärna, ekorrbär och orkidén knärot. I Hästhultsskogen kan man ofta se och höra skogsfåglar som talltita, tofsmes och svartmes, men även få chansen att se kungsfågeln, som är vår minsta fågel.

Besökare som tar sig tid att uppleva Hästhultsskogen kan förvänta sig att se och uppleva en unik skogsmiljö som är ovanlig i dagens moderna samhälle.