• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Helgåsskogen

Vägbeskrivning

Helgåsskogen är ett naturreservat beläget i Dalarnas län i kommunerna Gagnef och Leksand. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 11 juni 2007. Området är 144 hektar stort, där 143 hektar utgörs av landyta och 108 hektar av skog.

Den största delen av naturen i Helgåsskogen består av drygt 100-årig tallskog på relativt mager mark. Fäbodverksamheten som var vanlig i Åhls socken förr visar sig i två områden med större lövinslag. Små våtmarker ligger jämt fördelat mellan skogspartierna och i den västra sidan finns en större, långsträckt myr med ett par myrgölar.

Reservatets huvudsakliga naturvärden ligger i den stora andelen gamla, grova tallar, så kallade överståndare, som finns i hela området. Överståndare är träd som blivit kvar vid den senaste avverkningen och som nu har hunnit bli riktigt gamla och grova. Sammantaget utgör Helgåsskogen en viktig naturmiljö som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden i området.