• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Helgedomen

Vägbeskrivning

Naturreservatet Helgedomen är ett skyddat område beläget i kommunen Lindesberg i Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 20 juni 1996. Helgedomen har en landyta på 26 hektar, varav 23 hektar är täckta av skog. Inom området finns även anordningar som informationsskyltar och parkering.

En av de främsta attraktionerna i Helgedomen är dess tallar, som är några av de äldsta, kraftigaste och högsta i Örebro län. Vissa av tallarna är 350 år gamla, vilket är mycket ovanligt i området.

Naturreservatet är en viktig plats för bevarande av den lokala faunan och floran. Området är rikt på biologisk mångfald och hemvist för många olika arter av växter och djur. Genom att skydda Helgedomen garanteras att dess unika ekosystem och naturliga skönhet bevaras för framtida generationer att uppleva och njuta av.

Besökare som kommer till Helgedomen kan uppleva naturens skönhet genom att vandra längs dess stigar och utforska dess vilda landskap. Området är också ett utmärkt ställe att koppla av och njuta av lugnet och stillheten.

Som ett av de äldsta och mest värdefulla naturreservaten i Örebro län är Helgedomen en plats av stor betydelse för lokalbefolkningen och för dem som älskar naturen. Besökare uppmanas att respektera områdets skyddade status och att ta hand om dess naturliga miljö.

Information
Parkering