• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Herrestadsfjället

Vägbeskrivning

Det nordväst om Uddevalla belägna Herrestadsfjället är ett betydelsefullt naturreservat som förvaltas av kommunen. Reservatet skapades år 2000 och omfattar en landyta på 938 hektar samt en vattenyta på 115 hektar. Totalt sett är reservatet 1053 hektar stort, med övervägande barrskogar som är yngre än 120 år. På fjället finns också kala berg och fukthedar som påminner om en tid då skogen inte var lika omfattande.

Herrestadsfjället är populärt bland friluftsentusiaster och här finns en mängd stigar och leder, inklusive den välkända Bohusleden. Besökare kan också ta del av en rad rastplatser med vindskydd och eldstäder. I området finns även en del enkla sportstugor.

Sportfiske är en annan stor attraktion på Herrestadsfjället. Reservatet har en betydande roll i det rörliga friluftslivet och är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkning och turister.