• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Herrön

Vägbeskrivning

Naturreservatet Herrön är beläget i kommunen Avesta i Dalarnas län. Det är ett skyddat område som förvaltas av Avesta kommun och har en yta på 25 hektar. Reservatet skapades den 12:e februari 1990 och består av 11 hektar landyta, 13 hektar vatten och 11 hektar skog.

Herrön är en holme som omges av den mäktiga Dalälven. Ön är täckt av lövskog och utgör en gynnsam miljö för en mängd olika fåglar, inklusive hackspettar.

Som ett naturreservat är Herrön av stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden i regionen. Genom att skydda området bidrar Avesta kommun till att säkra en värdefull naturmiljö för nuvarande och framtida generationer att njuta av.