• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hippatj

Vägbeskrivning

Hippatj är ett naturreservat som ligger i Gällivare kommun, Norrbottens Län. Det skapades av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 17 november 2011 och har en total yta på 729 hektar.

Reservatet är mångsidigt och erbjuder besökare en rad olika naturupplevelser. Berget Stor-Hippatj är en av dess mest karakteristiska drag. Det har klippiga sluttningar som omges av lövrik tallskog. Runt myrarna hittar man frodig sumpskog med ormbunkar och strutbräken.

I öster reser sig det lilla berget Stor-Hippatj upp över sumpmarkerna. Det har branta och steniga sluttningar med lövrika tallskogar som vuxit upp efter en skogsbrand under andra halvan av 1800-talet. Flera av de tallar som överlevde har spår i stammen av branden.

Naturreservatets nordöstra och södra delar består av myrar med höga naturvärden. På myrmarken växer lövrika och sumpiga granskogar. Längs små bäckar hittar man ormbunkar, inklusive den storväxta strutbräken med sina meterlånga blad.

Björk är det vanligaste lövträdet i Hippatj och många av dem är grova. I några områden domineras lövträden av grova aspar och gamla sälgar. På sälg förekommer den ovanliga och vackert gröna lunglaven och den parfymerade vedsvampen doftticka. Man känner ofta doften som ett stråk i luften långt innan man hittar den krämvita svampen.

Sammanfattningsvis är Hippatj en fascinerande plats med en stor variation av natur och vegetation. Reservatet passar utmärkt för vandringar och utflykter till dess många spännande områden.