• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hjoåns dalgång

Vägbeskrivning

Hjoåns dalgång är ett vackert naturreservat som ligger mitt i Hjo stad. Reservatet sträcker sig längs med ån och har en total storlek på 21 hektar. Det skapades av Hjo kommun den 3:e april år 2002 och förvaltas av samma kommun. Området består av 19 hektar skog och 2 hektar annan landyta.

Skogen längs med ån är relativt ung och har tidigare varit slåtter- och betesmarker. Klibbalskogar och igenväxta hagmarker med grova ekar finns här. Hjoån har haft stor betydelse för staden och dess utveckling. Fallen och forsarna har sedan medeltiden utnyttjats för att driva kvarnar och andra verk.

Under flera hundra år har flera dammanläggningar funnits utmed ån, vilket har hindrat fiskens vandring från Vättern upp till dess naturliga lek- och uppväxtmiljöer. Hammarnsdammen har i sen tid helt rivits ut och vid Strömsholmsdammen har enkla trösklar av natursten anlagts.

I reservatet finns också anordningar som parkering och en eldstad. Vid Grebbans kvarn finns en kulturhistoriskt intressant kvarnmiljö som är väl värd ett besök. Hjoåns dalgång är ett fantastiskt naturområde med en spännande historia som är väl värt ett besök för den som vill lära sig mer om Hjo och dess omgivningar.