• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Högaborg

Vägbeskrivning

Naturreservatet Högaborg är ett skyddat område som ligger i Tomelilla kommun i Skåne län. Reservatet skapades den 11 december 2001 och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Högaborg är 17 hektar stort och består av både landyta och skog. Av de 17 hektaren är 7 hektar skog och resten är öppen betesmark.

Reservatet är beläget i ett flackt jordbrukslandskap och innehåller några smådammar som är hem åt en mängd olika grodarter, inklusive den ovanliga lökgrodan. Högaborgs öppna betesmarker har under århundraden nyttjats för jordbruk och mindre delar av reservatet har tidigare varit utsatta för täktverksamhet.

För att underlätta besöken finns det information om reservatet på plats och parkering för besökare. Högaborg är ett viktigt skyddat område för både djur och natur och en plats att uppleva naturens skönhet på nära håll.

Information
Parkering