• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Högemon

Vägbeskrivning

Högemon är ett naturreservat beläget i Karlstads kommun i Värmlands län. Reservatet är en storlek på 56 hektar och består av enbart landyta. Av dessa 56 hektar är 55 hektar täckt av skog. Högemon förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades som ett skyddsområde den 9 december 1974.

I naturreservatet finns det en del anordningar som besökare kan använda. Dessa inkluderar information, parkering och en rastplats. På östra delen av Högemon kan man också se och vandra på terrassformade hyllor. Dessa hyllor bildades av havets vågskvalp och visar hur landet har rest sig ur havet i etapper.

Högemon är ett område med högt geologiskt värde. Tillsammans med naturreservatet Sörmon som ligger ca 3 km söderut, utgör de isälvsavlagringar avsatta efter den senaste inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan. Sandryggar, åskullar, iskanter andra geologiska formationer löper genom hela skogslandskapet och antyder hur landskapet en gång kom till.

Högemons åskulle är bevuxen av hedtallskog och når en höjd på 105 meter över havet. Reservatet bildades för att skydda och bevara detta område av högt geologiskt värde. Numera ska även friluftslivet gynnas och livsmiljöer nyskapas för skyddsvärda arter knutna till öppna sandtallskogar med solexponerade sandblottor och solbelyst grov tallved.

Högemon är ett vackert och unikt område som är väl värt ett besök för både natur- och geologiintresserade besökare.