• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Högestads mosse

Vägbeskrivning

Högestads mosse är ett naturreservat beläget i kommunen Ystad i Skåne län. Reservatet skapades den 21 januari 1961 och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Totalt täcker reservatet en yta av 79 hektar, varav 78 hektar utgörs av land och 2 hektar av skog.

Högestads mosse utgörs huvudsakligen av betade fuktängar och kärr som omger ett antal torra småkullar. Reservatet rymmer en stor variation av vegetationstyper, vilket gör att man kan finna uppemot 300 olika växtarter där. Allt från torr och fattig hed till rikkärr kan hittas på Högestads mosse.

Inom naturreservatet finns även anordningar för information såsom skyltar och informationstavlor. Besökare kan lära sig mer om den unika miljön som finns på platsen och dess betydelse för det omkringliggande ekosystemet.

Sammanfattningsvis är Högestads mosse ett viktigt naturreservat i Skåne län med en stor variationsrikedom av vegetationstyper och växtarter. Reservatet är tillgängligt för allmänheten och har anordningar för information för att främja förståelse och kunskap om platsens betydelse.