• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Höghult

Vägbeskrivning

Höghult är ett naturreservat beläget i Jönköpings Län, Vetlanda kommun. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län, skapades den 25 juli 2006 och täcker en yta av 57 hektar, varav 56 hektar är landyta. Reservatet är till stor del opåverkat av modernt skogsbruk och har en tydlig prägel av vildmark med sin gamla skog, berghällar och vattendrag. Områdets unika miljö ger möjlighet för många ovanliga växter att trivas här.

Höghult är beläget i en enslig trakt med små vägar och lite bebyggelse. Reservatet är mycket kuperat med berghällar, stenblock och på vissa ställen lodräta bergväggar. Gårdvedaån löper längs en del av reservatsgränsen i väster.

Naturreservatet är utrustat med information om områdets historia och flora och fauna och är väl värt ett besök för den som vill uppleva en orörd natur. I närheten av Höghult ligger även naturreservatet Bockaström som också bjuder på en unik naturupplevelse.

Information