• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Högmossen

Vägbeskrivning

Högmossen är ett naturreservat som ligger i Sandviken kommun i Gävleborgs län. Reservatet är på 6 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Det skapades den 5 augusti 1991 och består av en 6 hektar stor landyta, varav 5 hektar är skog.

Trots sin lilla storlek finns det mycket spännande att upptäcka i Högmossen. Reservatet innehåller gammal barrskog, hällmarkstallskog och ett trädbevuxet kärr. Trädens ålder varierar och det finns många gamla träd, stående och liggande döda träd samt höga stubbar som är viktiga livsmiljöer för många arter.

I reservatet finns också anordningar för att informera besökare om områdets natur och biologiska mångfald. Högmossen ligger 9 kilometer sydväst om Österfärnebo och är en plats som passar för den som vill uppleva en liten bit av det svenska naturarvet.

Information