• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Högsböla ängar

Vägbeskrivning

Högsböla ängar är ett naturreservat beläget i Skövde kommun i Västra Götalands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen och har funnits sedan den 30 oktober 1990. Naturreservatets storlek är 51 hektar, varav 50 hektar utgörs av landyta och 36 hektar av skog.

Högsböla ängar är en gammal slåtteräng med olika typer av natur. Landskapet är präglat av slåtter och lövtäkt, och Linné noterade redan år 1746 de grönskande slåtterängarna. Genom slåtter och lövtäkt brukades ängsmarkerna för att få vinterfoder till kreaturen. Idag sköts området med bland annat slåtter och bete för att bevara det ålderdomliga landskapet.

Promenadvägen till Högsböla ängar går längs en gammal väg som tidigare användes för att driva boskapen till betesmarkerna. I naturreservatet finns också anordningar som information, parkering och rastplats.

Sammanfattningsvis är Högsböla ängar en viktig del av Skövdes naturarv och ett populärt utflyktsmål för naturälskare. Genom att bevara områdets gamla slåtterängar och lövtäkt bidrar man till att bevara det ålderdomliga landskapet och dess biologiska mångfald.