• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hohällans domänreservat

Vägbeskrivning

Hohällans domänreservat är ett naturreservat beläget i kommunen Sandviken i Gävleborgs län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, skapades den 10:e januari 1997 och sträcker sig över en landyta på 21 hektar. Av dessa 21 hektar utgörs 19 hektar av skog.

Hohällan är ett populärt utflyktsmål och områdets högsta del består av hällmark med en gles tallskog. Skogen i reservatet är gammal och det finns många döda och döende träd. I reservatet finns det flera anordningar såsom information, rastplats, eldstad och vindskydd.

Gästrikeleden passerar genom Hohällans naturreservat vilket gör det till en perfekt plats för vandring. Besökare kan också ta en paus vid vindskyddet och grilla vid eldplatsen på toppen av berget. Skogen och utsikten från berget bjuder på fantastiska naturupplevelser.

Sammanfattningsvis är Hohällans domänreservat ett vackert och välbesökt naturreservat som erbjuder fantastiska naturupplevelser och är ett perfekt utflyktsmål för vandrare.