• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hökensås

Vägbeskrivning

Hökensås är också ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Reservatet skapades den 11 juni 1998 och är en imponerande 2869 hektar stort. Av dessa är 2681 hektar land och 188 hektar vatten. Skogen täcker stora delar av reservatet, med 2198 hektar täckta av träd.

Förutom skogen finns det också en badplats, information, vindskydd och en eldstad för besökare att använda. Men det är naturen som är den stora attraktionen i Hökensås. Området är känt för sin varierande natur och den långa urbergsryggen som sträcker sig över 10 mil och är över 300 meter hög i söder.

Hökensås anses vara en horst, vilket betyder att det är ett bergsparti som har höjts upp eller har blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. På grund av dessa förkastningar har det också uppstått gravsänkor. Vättersänkan och Stråkendalen är två exempel på detta.

Hökensås naturreservat ligger i Tidaholms kommun i Västra Götalands län och är ett fantastiskt exempel på den svenska naturen. Med sin imponerande storlek och variation är det en destination för alla som vill uppleva den fantastiska svenska naturen.