• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Holje

Vägbeskrivning

Holje är ett naturreservat som ligger i kommunen Olofström, i Blekinge Län. Reservatet skapades den 16:e december 2002 och förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län. Det är 15 hektar stort och består av en 15 hektar landyta, varav 14 hektar är skog.

Holje är en brant, blockig och skogbeklädd kulle med gammal skog som har fått stå orörd under lång tid. Träden är över hundra år gamla och stenmurarna i området markerar äldre tiders indelning i olika skiften och inhägnad jordbruksmark.

Det finns en parkering i naturreservatet och det är som allra vackrast under våren, när solljuset silar ner genom bokarnas ljusgröna lövverk. Holje ligger i Vilshultsåns dalgång, cirka 2 km norr om Olofström. För cirka 100 år sedan var Holje ett halvöppet beteslandskap med ekar och bokar med vida kronor. Under de senaste 100 åren har skogen fått växa fritt och nu är det ett naturreservat som är väl värt ett besök.

Parkering