• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Holkberget

Vägbeskrivning

Holkberget är ett naturreservat beläget i Vansbro kommun i Dalarnas län. Detta 53 hektar stora naturreservat skapades av Länsstyrelsen i Dalarnas län den 15 januari 2019. Reservatet består av enbart landyta, närmare bestämt 52 hektar skog. Skogen består huvudsakligen av granar som är omkring 150 år gamla, men det finns även träd som är uppåt 200 år eller äldre.

En del av träden har dött och fallit omkull, vilket skapar en varierad och naturlig miljö för svampar, lavar, växter och djur. Holkbergets naturreservat är beläget i ett kuperat barrskogslandskap cirka en mil nordost om Vansbro. Området ligger mitt emellan sjöarna Stora Säxen och Hulen, några kilometer norr om Skålö.

I naturreservatet finns inga anläggningar, men det finns informationsskyltar som beskriver områdets natur och historia. Besökare kan uppleva en gammal skog med många likheter med en naturskog. Naturskogar är varierade i både trädslag och ålder, vilket ger fler livsutrymmen åt svampar, lavar, växter och djur. Holkberget är en plats där besökare kan uppleva naturens skönhet och mångfald.

Information