• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Holmaberg

Vägbeskrivning

Holmaberg är ett naturreservat som ligger i Svenljunga kommun i Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades redan den 21 juni 1964.

På Holmaberget, som är en liten bergknalle, kan man se att berggrunden skiljer sig från den omgivande gnejsen. Berget utgörs här av hyperit, vilket gör att växtligheten på Holmaberget är mycket artrikare än i det omgivande landskapet.

Sluttningen mot väster är täckt av lind, ek och hassel. På krönet växer mängder med liljekonvalj, som blommar vackert på våren. I den östliga branten växer alm och lönn, och här finns också kransrams, getrams, trolldruva och desmeknopp.

För att besökare ska kunna lära sig mer om naturreservatet finns det information och parkering på plats. Holmaberg är en unik plats och ett fantastiskt exempel på hur olika berggrund kan påverka växtligheten.

Information
Parkering