• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Holmsjöarna

Vägbeskrivning

Holmsjöarna är ett naturreservat beläget i Dalarnas län, förvaltat av Länsstyrelsen i samma län. Reservatet skapades den 12:e april 1984 och täcker en yta av 276 hektar, varav 225 hektar är landyta, 50 hektar är vatten och 85 hektar utgörs av skog.

Inom reservatet finns en mängd olika miljöer, inklusive vassområden, sumpmarker, strandängar, betesmarker, åkrar, sjöar, vattendrag, lövskogar och barrskogar. Denna variation ger upphov till ett rikt fågelliv, och flera fågeltorn och spångade leder gör det lätt att uppleva detta spännande djurliv.

För besökare finns flera anordningar tillgängliga, såsom fågeltorn, informationsskyltar, parkering, rastplatser och en eldstad. Holmsjöarna är ett utmärkt resmål för alla som vill uppleva naturen och fåglarna i Dalarna.