• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Holmstorp

Vägbeskrivning

Holmstorp är ett naturreservat beläget i Örebro kommun, i Örebro län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 15 juli 2017. Holmstorp har en landyta på 12 hektar, bestående av en äldre lövskog på 11 hektar.

Den gamla lövskogen i Holmstorp genomgår för närvarande en stor förändring då en stor del av almar och askar i området nyligen dött. Denna förändring har dock skapat ett eldorado för många vedlevande arter, som nu frodas i mängden död ved. Marken i reservatet är kalkrik vilket bidrar till en artrik växtlighet och gynnar även många svampar.

Holmstorp är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och ett utmärkt utflyktsmål för den som vill uppleva naturen på nära håll.