• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Holsterörarna

Vägbeskrivning

Holsterörarna är ett naturreservat beläget i kommunen Kalix i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 29 december 1997. Med en total storlek på 140 hektar består Holsterörarna av 22 hektar landyta, 118 hektar vatten och 16 hektar skog.

Reservatet består av storblockiga, skogklädda öar med en örtrik blandskog. På de fallna granstammarna finns många sällsynta vedsvampar. Holsterörarna består av två öar, Västerst- och Mitti-Holsterören, samt en låglänt halvö vid namn Landerst-Holsterören. Mitti-Holsterören är den största ön och är mycket storblockig, vilket gör vissa delar svårframkomliga. Trots detta är större delen av ön skogsklädd. I norr finns en tät, svårgenomtränglig granskog med inblandning av större björkar. Miljön på ön är trolsk med stora stenbumlingar som är vackert överhöljda av vägg,- hus- och kvastmossa.

Även på Västerst-Holsterören är terrängen storblockig. På ön finns en fritidsstuga på den norra udden. Landerst-Holsterören är en låglänt halvö med ett trädskikt dominerat av björk. Skogen är öppen, främst i södra delen och ger intryck av att vara påverkad av bete.

Holsterörarna är ett vackert naturreservat med en unik flora och fauna. Det är ett av Norrbottens län mest besökta reservat och många besökare fascineras av dess storblockiga terräng och örtrika skogar.