• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hornavan-Sädvajaure fjällurskog

Vägbeskrivning

Det som gör Hornavan-Sädvajaure fjällurskog unikt är dess opåverkade skogsekosystem längs fjällkedjans gräns mot skogslandet. Det är en del av en kedja av naturreservat längs fjällranden. Området består av vidsträckta barrskogar, fjällbjörkskogar, myrar och vattendrag. Faunan är rik och det finns urskogar, sydväxtbranter och kalkområden som har stora botaniska värden.

Hornavan-Sädvajaure fjällurskog innehåller också landets djupaste sjö, Hornavan, med sina 230 meters djup. Silvervägen går genom naturreservatets nordvästra delar. Östra delen av reservatet ligger helt på äldre urberg medan den västra utgörs av yngre fjällberggrund. Gränsen mellan fjällkedjan och urberget, kallad Glinten, går tvärs över sjöarna Labbas och Hornavan. Den syns i landskapet som branta bergskanter.

Fjällsluttningarna i Hornavan-Sädvajaure fjällurskog är hem för en frodig ängsbjörkskog med högörter som stormhatt, smörboll, fjälltorta, tibast, röd trolldruva och fjällkvanne. Området bjuder på en unik upplevelse av naturen i dess mest opåverkade form.