• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hösås

Vägbeskrivning

I reservatet finns information och parkering för besökare. Men det som gör Hösås speciellt är askarna som hör till de nordligaste förekomsterna i Skandinavien. Asken är en art som kräver goda näringsförhållanden och erbjuder ett livsutrymme åt många andra organismer, exempelvis lavar, mossor, svampar, insekter och landsnäckor.

Asken är också kulturellt viktig. Den har använts som foder till djur genom lövtäkt, så kallad hamling. De insamlade grenarna torkades med löven på. Resterna av en jätteask, det så kallade askmonumentet, är placerade just norr om reservatsgränsen.

Reservatet bildades för att bevara askbeståndet och de växtsamhällen som finns i området samt att främja naturstudier och friluftsliv för allmänheten. Hösås är en plats att besöka för den som vill uppleva naturens mångfald och samtidigt lära sig mer om askens betydelse för både naturen och kulturen.