• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hovet

Vägbeskrivning

I kommunen Karlsborg i Västra Götalands Län ligger naturreservatet Hovet. Det är ett 36 hektar stort naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 18/02/2011. Reservatet består av 30 hektar skog och 6 hektar landyta.

Tidigare var Hovet en ljus och leende glänta i ett mörkt och slutet Tiveden. Hovet präglades en gång i tiden av ljusa hagmarker och stora träd, men under senare delen av 1900-talet växte allt igen. Nu återföds det öppna landskapet i Hovets naturreservat. Här finns odlingsrösen, stenmurar och stora träd med vida kronor.

I naturreservatet finns även anordningar som dass, information, parkering och rastplats. Hovet är ett viktigt område för den biologiska mångfalden och här finns det många arter av fåglar, insekter och växter.

Hovet formades i mångt och mycket av Johan Stråle, ägare till gården och markerna i slutet av 1600- och början av 1700-talet. Nu är det ett skyddat område som bevaras för framtida generationer att njuta av.