• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hult

Vägbeskrivning

I Örebro Län, i kommunen Kumla, ligger naturreservatet Hult. Reservatet är 5 hektar stort och skapades den 17:e april 2007. Förvaltningen av reservatet ligger under Svenska kyrkan i Kumla.

Hult är ett lövskogsområde som tidigare var ängs- och betesmarker. Här finns även tydliga spår efter den smältande inlandsisen i form av strandvallar. Reservatet är hem till Sankt Olofs kapell från 1939-talet.

För mer information om naturreservatet Hult och hur man hittar dit, kan man besöka Kumla kommuns webbsida.