• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hundhagen

Vägbeskrivning

I kommunen Leksand, Dalarnas Län, ligger naturreservatet Hundhagen. Det är ett område som förvaltas av Leksands kommun och som skapades den 5 juli 1994. Hundhagen och det intilliggande Millnäset är två landtungor som sticker ut i Insjön.

Naturreservatet är 109 hektar stort och består av både land och vatten. Av de 109 hektaren är 66 hektar landyta, 43 hektar vatten och 41 hektar skog. Området hyser många olika naturtyper och är av stort värde för både fauna och flora.

Hundhagen är också populärt för friluftslivet. Det rörliga friluftslivet har stor betydelse för området och det finns många aktiviteter som besökare kan uppleva.

Sammanfattningsvis är Hundhagen ett värdefullt naturreservat i Dalarnas Län. Det är ett område fullt av olika naturtyper och har stort värde för såväl fauna och flora som för det rörliga friluftslivet.