• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hunshult

Vägbeskrivning

Naturreservatet Hunshult är ett vackert område som ligger på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Det är ett naturreservat som är förvaltat av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 14:e februari 2008. Hunshult är ett av de områden som är mest omfattande i länet, med en total yta på 111 hektar.

Reservatet gränsar till naturreservatet Bjurkärr, som är ett av de mest artrika ädellövskogsområdena i länet. I Hunshult kan du uppleva en fantastisk blandning av olika naturtyper, såsom ädellövskog, kärr, betesmark och sjö. Här finns också ängsfruktodlingar som är en del av det gamla kulturlandskapet.

Sjön Åsnen är en av de mest värdefulla sjöarna i länet när det kommer till fågelliv. Här kan du uppleva många olika arter av fåglar som häckar och rastar i området. För att göra besöket så lätt som möjligt finns det information och parkering på plats.

Naturreservatet Hunshult är ett fantastiskt område som är väl värt att besöka för en dagstur eller en längre vistelse. Oavsett om du vill uppleva naturen eller bara koppla av, så finns det något för alla i detta vackra område.