• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Husby

Vägbeskrivning

I Ekerö kommun i Stockholms län ligger naturreservatet Husby. Det är ett skyddat område som förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturreservatet skapades den 9:e april 1986 och är 20 hektar stort. Av dessa 20 hektar är 19 hektar landyta och 19 hektar utgörs av skog.

Husby naturreservat är beläget på en del av Uppsalaåsen. Åsen stupar brant mot öster och längs hela denna sida finns tydliga strandvallar och strandterrasser. Området är rikt på både växt- och djurliv och besökare kan upptäcka många olika arter.

Som ett naturreservat är Husby skyddat från exploatering och bevaras för att främja biologisk mångfald. Det är en plats där besökare kan uppleva naturen på nära håll och njuta av dess skönhet.