• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Igelbäcken i Sundbyberg

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger i Sundbybergs kommun, beläget i Stockholms län. Det förvaltas av Sundbybergs kommun och skapades den 25:e februari 2004. Naturreservatets storlek är imponerande 126 hektar och består enbart av landyta.

Den värdefulla naturen som bevaras i Igelbäcken inkluderar 91 hektar skog. Skogen är av stor betydelse för att upprätthålla ett fungerande ekosystem, men också för människans behov av natur. Därtill har skogen en avgörande roll när det kommer till bevarandet av hotade arter och deras livsmiljöer.

Igelbäcken är ett fantastiskt tillhåll för naturintresserade människor. Här finns möjlighet till att uppleva naturen på nära håll och ta del av dess skönhet och mångfald. Reservatet är dessutom tillgängligt för allmänheten året om och är lättillgängligt för både boende i Sundbybergs kommun och besökare från andra delar av landet.