• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Indalsälvens delta

Vägbeskrivning

Indalsälvens delta är ett naturreservat som ligger i kommunen Timrå i Västernorrlands Län. Reservatet är 201 hektar stort och består av 104 hektar landyta, 96 hektar vatten och 67 hektar skog. Det förvaltas av Timrå kommun och skapades den 16 juli 1992.

Det här kustdeltat vid Indalsälvens mynning är ett av Sveriges största deltaområden. I reservatet finns härliga sandstränder, tillgänglighetsanpassade gångvägar och flera fina rastplatser. Besökare kan använda de anordningar som finns i området, som dass, informationstavlor, parkering, rastplatser, eldstad och vindskydd.

Reservatet är också hem för många växter som är beroende av översvämningar och det är en viktig rastplats för en mängd fågelarter. Besökare kan ha möjlighet att se bland annat strömstare, sångsvan och skäggdopping.

Indalsälvens delta är en viktig plats för både biologisk mångfald och rekreation. Det är en plats som bjuder på vacker natur och möjligheter till avkoppling och upplevelser.