• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ista

Vägbeskrivning

Ista är ett naturreservat beläget i kommunen Sandviken i Gävleborgs län. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och skapades den 1 juni 2000. Reservatet är stort, med en yta på 727 hektar, och består av både land och vatten. Av dessa 727 hektar utgör 249 hektar landyta, 477 hektar vatten och 116 hektar skog.

Ista naturreservat är en del av det vackra landskapet kring Färnebofjärden i Dalälven. Genom reservatet löper Enköpingsåsen som sträcker sig ut i älven. Längs stränderna kring Hamrefjärden och Istasjön finns värdefulla älvängar och översvämmande skogar. Här finns också en iordningställd eldplats där man kan grilla och ett vindskydd där man kan ta en paus.

Naturreservatet är ett populärt resmål för naturälskare och besökare som vill uppleva den vackra naturen. Älven och skogen bjuder på fina naturupplevelser och resenärerna kan njuta av den vackra utsikten och de oförglömliga landskapen. Besökare kan också lära sig mer om naturen genom information som finns på plats.