• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Jackestjärnen

Vägbeskrivning

Jackestjärnen är ett naturreservat som ligger i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län, skapades den 19 mars 2018 och har en storlek på 21 hektar.

Det lilla skogsområdet runt Jackestjärnen har höga naturvärden. Gammelskogen kring den lilla tjärnen har fått stå kvar och skapar ett mikroklimat där mossor och lavar trivs. I skogen finns också många olika arter, bland annat lappticka och rynkskinn som är beroende av döda träd.

Reservatet består av 20 hektar landyta, varav 16 hektar är skog. Här kan man hitta spännande arter som klarar sig dåligt i det brukade skogslandskapet, som den sammetsludna ulltickan, den rosaskimrande rosentickan och doftskinnet som luktar kräftspad.

Jackestjärnen är ett vackert och unikt område som är väl värt ett besök för den som är intresserad av natur och biologisk mångfald.