• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Järavallen

Vägbeskrivning

Järavallen är ett naturreservat beläget i Kävlinge kommun i Skåne län. Reservatet är en del av Stiftelsen skånska landskaps 19 strövområden och förvaltas av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. Järavallen, som skapades den 24 augusti 1972, täcker en yta på 445 hektar, varav 439 hektar är landyta och 6 hektar är vattenyta.

Reservatet består av en blandning av skog, sjöar och öppna gräsmarker, vilket ger besökare en mångfald av möjligheter att uppleva naturen. Kusten är ett populärt område för fågelintresserade, där man kan observera vadarfåglar. Under våren och tidig sommar kan du också höra strandpaddorna spela.

Järavallen erbjuder också många aktiviteter för besökare, inklusive en hinderbana och en mängd olika stigar och leder för vandring, ridning och cykling. En av vandringslederna är tillgänglighetsanpassad, liksom fågelplattformen vid havet.

Trots att reservatet innehåller Saxtorpssjön, avråds besökare från att bada där på grund av den invasiva vandrarmusslan. Besökare uppmanas att respektera reservatet och dess invånare genom att följa de regler och riktlinjer som gäller för området.