• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Jättabergets domänreservat

Vägbeskrivning

Jättabergets domänreservat är ett vackert naturreservat beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län, inrättades den 6 november 1996 och omfattar en yta på 36 hektar, varav 31 hektar är täckta av skog.

Jättaberget är en höjd som sticker ut i omgivningen och är täckt av en gamla bokdominerade ädellövskogar. Dessa är en rest av större ädellövskogar som tidigare fanns vid sjön Unnen. Genom att låta bokskogen växa fritt hoppas man att områdets naturvärden kommer att öka i framtiden.

Det är också viktigt att bevara skogen för landskapet vid sjön. Naturreservatet innehåller många döda träd, både stående, liggande och högstubbar, vilket är en viktig del av ekosystemet. Ovanliga lavar som lunglav växer på flera grova bokar, vilket visar att området har varit orört under lång tid.

Reservatet har också ett flertal anordningar såsom information och parkering. Mellan Jättaberget och Ropareudden växer en barrskog som efter hand ska ersättas av bok- eller annan lövskog.

I området finns också ett stort trekantigt röse och ett flertal odlingsrösen i anslutning till små åkrar som övergetts i början av 1900-talet. Jättabergets domänreservat är en viktig del av den lokala naturen och en populär destination för naturälskare.

Information
Parkering