• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Judarskogen

Vägbeskrivning

Judarskogen är ett populärt rekreationsområde för Stockholmarna och erbjuder flera motionsspår och vandringsleder. Besökare kan även uppleva den rika biologiska mångfalden, med många olika arter av insekter, fåglar och växter.

Reservatet förvaltas av Stockholms kommun och är en del av stadens grönområden. Judarskogen är beläget i Stockholms län och är ett av de naturreservat som finns i kommunen. Det är ett viktigt skyddsområde för att bevara den biologiska mångfalden och naturen i området.