• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kackerudsmossen

Vägbeskrivning

I Värmlands län ligger naturreservatet Kackerudsmossen, som förvaltas av Länsstyrelsen i samma län. Reservatet skapades den 16:e juni 2014 och sträcker sig över 90 hektar mark. Här finner man en värdefull naturmiljö i form av en högmosse, som är ett typiskt exempel på en sådan miljö med den biologiska mångfald som hör till högmossar.

Av de 90 hektar som utgör reservatet består 35 hektar av skog. I området kan man med lite tur få möjlighet att se orrspel och höra ljungpipare och storspov som häckar i området. Kackerudsmossen ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddande områden, Natura 2000.

Syftet med reservatet är att bevara denna värdefulla naturmiljö och dess biologiska mångfald, och det är en viktig del i att skydda och bevara ekosystemet i Värmlands län. Reservatet är öppet för allmänheten att besöka och upptäcka den unika naturen som Kackerudsmossen har att erbjuda.