• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kaitum fjällurskog

Vägbeskrivning

Kaitum fjällurskog är ett stort naturreservat beläget i Norrbottens län. Reservatet sträcker sig över 89954 hektar land och vatten och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Det skapades år 2000 och är beläget i kommunerna Gällivare och Kiruna.

Naturreservatet består av flera olika typer av landskap, inklusive barrskogar, våtmarker och fjällbjörksklädda lågfjäll. Området ligger mellan Kalix och Kaitum älvar och har ett rikt fågelliv med svanar, gäss, änder och vadarfåglar. I reservatets östra del består barrskogarna främst av gran och i väster av tall. Hela området är präglat av samisk kultur och renskötsel.

En vandringsstig leder genom reservatet och tar dig från Kaitum kapell i söder till Nikkaluokta i norr. Tåget stannar också vid Sjisjka hållplats, där en gammal stig leder till Nikkaluokta och ger dig en möjlighet att uppleva Sjisjkaáhpi och dess fågelliv på nära håll.

Kaitum fjällurskog är ett unikt och vackert naturreservat som erbjuder en chans att uppleva den rika samiska kulturen och den arktiska naturen på nära håll.