• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kälberget

Vägbeskrivning

Kälberget är ett naturreservat beläget i kommunen Åsele i Västerbottens län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 16 oktober 2009. Med en storlek på 79 hektar består området av 57 hektar skog och har höga naturvärden i de urskogslika granskogarna och stora myrarna.

Kälberget har två toppar med sluttningar mot öst och längst i öster är sluttningen riktigt brant med lodräta stup. I norra delen av området finns en stor öppen myr. Du kan nå reservatet från den skogsbilväg som angränsar området i norra delen.

Naturreservatet är ett viktigt område för att skydda den biologiska mångfalden och bevara den urskogslika miljön. Området är också en viktig plats för friluftsliv där besökare kan uppleva den vackra naturen och ta del av de höga naturvärdena.

Kälberget är ett exempel på vikten av att skydda och bevara våra naturområden för att säkerställa deras överlevnad och betydelse för både människor och djur. Genom att uppmärksamma och bevara områden som Kälberget kan vi säkerställa en hållbar framtid för vår planet och dess invånare.