• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kälberget

Vägbeskrivning

Kälberget är ett naturreservat beläget i kommunen Dorotea i Västerbottens Län. Reservatet består av en landyta på 179 hektar, varav 125 hektar är skog. Området har höga naturvärden och är känt för sina urskogslika granskogar och stora myrar.

Kälberget har två toppar med sluttningar mot öst. Den östra sluttningen är riktigt brant med lodräta stup. I den norra delen av området finns en stor öppen myr.

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 15 juli 2017. Det kan nås från den skogsbilväg som angränsar området i norra delen. Kälberget är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och är ett populärt besöksmål för naturälskare.