• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kaljoxadalen

Vägbeskrivning

I kommunerna Hällefors och Ljusnarsberg i Örebro län ligger naturreservatet Kaljoxadalen. Detta skyddade vildmarksområde förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades så sent som 2006. Med en storlek på 596 hektar är Kaljoxadalen ett av de största naturreservaten i länet.

Reservatet består av en landyta på 587 hektar och en vattenyta på 8 hektar. Här finns också en skog som sträcker sig över 401 hektar. Denna variation av landskap gör Kaljoxadalen till ett rikt område med både växt- och djurliv.

Inne i naturreservatet finns flera anordningar för besökare att använda. Det finns informationstavlor som berättar om områdets historia och natur, parkering, vindskydd och en raststuga.

Kaljoxadalen gränsar i norr mot Nittälvsbrännan och tillsammans bildar dessa två reservat en yta på över 700 hektar. Detta gör Kaljoxadalen till en viktig del av den skyddade naturen i Örebro län.

Information
Parkering
Vindskydd
Raststuga