• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kalvnäset

Vägbeskrivning

Kalvnäset är ett naturreservat beläget i Heby kommun i Uppsala län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län och skapades den 4 mars 1960. Det täcker en yta på 18 hektar och består av enbart landyta, varav 15 hektar utgörs av skog.

För besökare finns flera anordningar att tillgå. Det finns information om reservatet tillgängligt för den som vill lära sig mer om dess historia och ekologi. För att underlätta parkering finns en anordning på platsen. För de som vill stanna och njuta av området finns en rastplats att tillgå. För den som vill elda finns en eldstad tillgänglig och ved att tillgå i en vedbod.

Kalvnäset är ett viktigt område för bevarandet av den biologiska mångfalden i området samt för att främja en hållbar utveckling av skogarna i området. Genom att främja en hållbar användning av skogarna i området hoppas man kunna bevara dess ekosystem och skydda dess unika fauna och flora.

Information
Parkering
Rastplats
Vedförvaring/vedbod
Eldstad