• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kalvsund, Storeberg

Vägbeskrivning

Kalvsund, Storeberg är ett naturreservat beläget i kommunen Lidköping i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, skapades redan 25 juni 1923.

Området, som omfattar en landyta på 3 hektar och 2 hektar skog, har ett rikt fågelliv och är beläget utanför Karlfjärden i Vänern, nordost om Såtenäs.

Naturreservatet är en viktig del av den svenska naturen och bidrar till att bevara och skydda den biologiska mångfalden i området. Här kan besökare uppleva naturen på nära håll och ta del av det rika fågellivet.

Genom att bevara och skydda området kan vi säkerställa att framtida generationer också kan njuta av dess skönhet och mångfald.