• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kanterboda

Vägbeskrivning

Kanterboda är ett naturreservat beläget i Örebro kommun, Örebro län. Reservatet är 47 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Kanterboda inrättades som naturreservat den 31 mars 1980 och består enbart av landyta, varav 43 hektar är skog.

I Kanterboda kan du uppleva en omväxlande natur som sträcker sig från tallskog på hällmark till granskog och barrskog blandad med lövträd, till sumpig skog och kärrmark. Området har en kalkrik berggrund vilket gör att många ovanliga växter kan trivas i området.

Bland dessa ovanliga växter finns idegranen, ett småväxt barrträd med röda bär. Men var försiktig, idegranen är mycket giftig! För att besöka naturreservatet finns det både information och parkering tillgängligt.