• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kapellet

Vägbeskrivning

I Örebro län, Lindesberg kommun, ligger naturreservatet Kapellet. Reservatet är på 34 hektar och består helt av landyta, varav 32 hektar är skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 18:e januari 2018.

Kapellet är känt för sin variationsrika gammelskog och har fått sitt namn från ett medeltida kapell som en gång stod där. Genom reservatet går en stig som är en äldre sträckning av Kungsvägen, en väg som tidigare användes mellan Örebro och Arboga.

Som ett naturreservat är Kapellet skyddat och bevarat för framtiden. Här kan besökare njuta av skogens skönhet och historia samtidigt som de bidrar till att bevara detta viktiga och vackra område.