• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kaplansholmen

Vägbeskrivning

Kaplansholmen är ett 168 hektar stort naturreservat beläget i kommunen Karlstad i Värmlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades som reservat den 19:e oktober 1992. Området består av 90 hektar landyta, 77 hektar vatten och 29 hektar skog.

Kaplansholmen är ett utpräglat exempel på den naturliga utvecklingen av växtlighet och miljöer som sker i ett deltalandskap. Det är beläget i Karlstads östra utkanter och utgör en del av Klarälvens delta, som är landets största aktiva delta utanför fjällkedjan. Holmen uppvisar en rad av de ytformer som de deltabildande processerna skapat, såsom älvvallar, bankar, strömfåror och strandvallar.

Reservatet bildades för att bevara en aktiv del av Klarälvens delta i Vänern med dess flora och fauna. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. För att tillhandahålla information till besökare finns anordningar som en informationstavla och en rastplats i naturreservatet.