• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Käringbergen

Vägbeskrivning

Käringbergen är ett naturreservat beläget i Östergötlands län, mellan kommunerna Söderköping och Valdemarsvik. Det skapades av Länsstyrelsen i Östergötlands län den 4 juli 2015 och har en yta på 29 hektar. Reservatet är en äldre hällmarkstallskog som varvas med sumpskogar. I de höglänta delarna finns plattkroniga gammeltallar med en ålder på över 150 år. Här finns också granar som har vuxit långsamt och kan vara mycket gamla.

Reservatet är en populär plats för naturupplevelser och har flera anordningar för besökare, såsom informationsskyltar, rastplatser, eldstäder och vindskydd. Östgötaleden passerar också intill gränsen, vilket gör att besökare kan ta en paus från vandringen och njuta av den vackra naturen.

I närheten av Käringbergen finns flera andra gammelskogsområden, såsom Hälla, Dyhult och Forsums gammelskog. Detta bidrar till att växter och djur som är beroende av stora områden med äldre skog har goda förutsättningar att överleva i landskapet i stort.

Bland de skogsfåglar som kan ses i Käringbergen finns tjäder och järpe. I sänkan i sydväst finns också näringsrik granskog där man kan hitta blåsippor och vispstarr.

Sammanfattningsvis är Käringbergen ett vackert och omfattande naturreservat som lämpar sig väl för naturupplevelser och vandringar. Besökare kan njuta av den vackra äldre hällmarkstallskogen och se en mängd olika skogsfåglar och växter.

Information
Rastplats
Eldstad
Vindskydd