• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kärngölsområdet

Vägbeskrivning

Kärngölsområdet är ett naturreservat beläget i Kronobergs län, Uppvidinge kommun. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 13 januari 2001. Området sträcker sig över en yta på 130 hektar, varav 116 hektar utgörs av landyta och 13 hektar av vatten.

Naturreservatet består av kullar med gammal barrskog, våtmarker, tallsumpskogar och gölar. Den urskogsliknande barrskogen är huvudsakligen tall och är upp till 140 år gammal. På de gamla granarna växer det mycket lavar.

Besökare som tar sig till reservatet har en god chans att få se och höra tjäder. För att bevara den gamla skogen i stort sett orörd, sköter man endast de yngre delarna av skogen. Naturvårdsbränning, en planerad och noga övervakad skogsbrand i ett avgränsat område, kan bli aktuell för att efterlikna gamla, naturliga förhållanden då skogbränder var vanliga.

I reservatet finns även anordningar som information och parkering för besökare. Kärngölsområdet ligger 3 km sydost om Sävsjöström och är en viktig del av Kronobergs län naturarv. Foto: Martin Wargren.