• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kärrholmen

Vägbeskrivning

Kärrholmen är ett naturreservat beläget i Värmlands Län i kommunen Karlstad. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 19:e juni 1978. Med en landyta på 65 hektar består Kärrholmen främst av skog, med 54 hektar täckt av träd och vegetation. Inom reservatet finns flera anordningar för besökare, såsom utsiktspunkter, dassar, raststugor och eldstäder.

Kärrholmen är en skogbeklädd ö mitt i Sätterholmsfjärden mellan Jäverön och Arnön. Ön består av ett centralt parti med tre uddar i olika riktningar. De två uddarna i norr erbjuder goda naturhamnar och den västra sidan har attraktiva solklippor. Den södra udden täcks huvudsakligen av en mager hällmarkstallskog medan de två norra uppvisar en mer varierande vegetation. Vegetationsklädda strandvallar förekommer lite varstans på ön. En kort men väl markerad moränrygg med nord sydlig sträckning uppträder på den nordvästra ön.

Reservatet bildades för att bevara ett område med starkt varierande naturförhållanden och avsnitt med speciell betydelse för växt- och djurliv samt en attraktiv friluftsmiljö. Kärrholmen är en populär plats för friluftsliv och båtturer, med dess vackra natur och tillgänglighet.