• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kårsberget

Vägbeskrivning

Kårsberget är en av Gästriklands naturskogar och är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Reservatet ligger i kommunen Hofors och har en landyta på 65 hektar, varav 62 hektar är skog. Naturreservatet skapades den 20 mars 2010 och har flera anordningar som information, parkering, rastplats och eldstad.

På Kårsberget kan du vandra på den korta stigen över hällarna uppför berget för att njuta av utsikten. Från toppen kan du se på utsikten mellan uråldriga tallar. Här växer tallar som är uppemot 250 år och längs bergssidan har stora stenblock brutits loss och fallit huller om buller ner för den norra bergsidan. Som om en jätte har vält en låda gigantiska byggklossar.

Reservatet består av gamla och knotiga träd som gran, björk och asp. På sina ställen har något träd rasat omkull och ligger som ett silvervitt skelett. I den döda veden lever många insekter, svampar och lavar. Här växer violettgrå tagellav och svampar som vintertagging, grantaggsvamp och gränsticka. Här trivs även orkidén knärot.

Vid den grunda skogstjärnen i reservatets norra spets finns en eldplats där du kan grilla. Kårsberget är ett perfekt ställe för en dagstur där du kan uppleva natur och historia på samma gång.

Information
Parkering
Rastplats
Eldstad